Chuồng bồ câu gỗ Sài Gòn 120 lỗ

Chim bồ câu là biểu tượng cho sự hòa bình, yên vui và hạnh phúc, và hình tượng đó ăn sâu vào tiềm thức của tất cả mọi người, qua từng thế hệ...
Back To Top